BBR

 

Om Børre Berglund

 

Leveranser

 

Oppdragsgivere

 

                     Kontaktinformasjon

 

Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR)

 

 

Børre Berglund i BBR tilbyr rådgivningstjenester med utvikling av forretningsplaner, produkt- og markedsstrategier, utvikling av salgs- og distribusjonsstrategier samt merkevare- og omdømmestrategier som hovedleveranser.

BBR leverer også utvikling av sponsorkonsepter og sponsorakkvisisjon.

Utvikling av reiselivsstrategier for destinasjoner og reisemål samt prosessledelse i forbindelse med masterplanarbeid er andre leveranser far BBR.

Prosjektledelse og management for hire er leveres også fra BBR.

BBR løser en rekke oppgaver i samarbeid med norske og internasjonale miljøer. Andre leveranser er foretaket alene om.

Verdigrunnlaget i BBR som ligger til grunn for alle leveranser, kunderelasjoner og relasjoner til andre samarbeidspartnere er kvalitet, integritet og nyskaping.

Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) eies og drives av Børre Berglund. BBR ble etablert i 2004.

 

 

Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) l 2008 All Rights Reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 

Email: bb@bberglund.no

Mobil: + 47 90 05 68 69