BBR

 

Om Børre Berglund

 

Leveranser

 

Oppdragsgivere

 

       Kontaktinformasjon

 

Om

Børre Berglund

 

Børre Berglund har arbeidet innen ledelse og administrasjon og med salg, distribusjon, markedsføring og omdømmebygging av norske reiselivsprodukter og Norge som reisemål i 20 år.

 

Berglund har sin faglige bakgrunn fra Høyskolen og Universitetet i Tromsø har bred internasjonal erfaring gjennom et 6 års opphold i Hamburg hvor han ledet Norges Turistråds virksomhet i Sentral-Europa.

Fra 2000 har Berglund arbeidet med utvikling av nasjonale og regionale merkevare og omdømmestrategier for reiselivet.

Berglund arbeidet aktivt i etableringen av Innovasjon Norge og har god innsikt i bruk av ulike statlige virkemidler.

Børre Berglund har tidligere vært ansatt hos NHO Troms, Top of Europe Norway AS, Norges Turistråd, Innovasjon Norge og Go Now AS.

 

 

 

 

 

 

Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) l 2008 All Rights Reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 

Email: bb@bberglund.no

Mobil: + 47 90 05 68 69