BBR

 

Om Børre Berglund

 

Leveranser

 

Oppdragsgivere

 

       Kontaktinformasjon

 

Oppdragsgivere

 

BBR har hovedsaktlig reiselivsbedrifter, kjeder, transportselskaper, destinasjons- og fylkes/landsdelsselskaper samt statlige institusjoner som oppdragsgivere.

Andre oppdragsgivere er kommuner, interkommunale selskaper og aktører innen kulturnæringene.

Som eksempel på oppdragsgivere for BBR nevnes Hurtigruten, Avinor, Innovasjon Norge, Savalen Fjellhotell, Classic Norway, Finnmark Reiseliv, Møre og Romsdal Fylke, Kautokeino kommune, Norwegian Film Commission og Kommunal og Regional-departementet.

 

Linker til samarbeidspartnere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) l 2008 All Rights Reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 

Email: bb@bberglund.no

Mobil: + 47 90 05 68 69